Các công nhân lao động đều làm việc tại ông ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, mỗi suất trị giá 4.000.000 đồng.

Đây là những phần quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, giúp các đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc Hương