Đoàn viên công đoàn Trần Văn Hồng (Công đoàn cơ sở xã Vân Hội) bị ung thư đại tràng.

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên Trần Văn Hồng với số tiền 4.000.000 đồng.

Đây là sự động viên tinh thần, chia sẻ với đoàn viên, gia đình trong những lúc khó khăn để các đồng chí có thêm động lực cốgắng trong việc điều trị.

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Tam Dương luôn thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Liên đoàn Lao động huyện luôn kịp thời quan tâm, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh xét, thăm hỏi cho các trường hợp công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mắc bệnh hiểm nghèo bằng nguồn quỹ “Vì Công nhân lao động nghèo” do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý.

Thanh Hương