Ký thỏa thuận hợp tác với Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, đại diện Công ty Cổ phần Nanofood, ông Nguyễn Văn Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị cam kết cung cấp các sản phẩm cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh với mức giá ưu đãi; đồng thời, dành một phần kinh phí hỗ trợ cho công đoàn để tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, các sự kiện phục vụ công nhân lao động: Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Tháng Vệ sinh an toàn lao động...

Buổi lễ ký kết thảo thuận hợp tác được diễn ra dưới sự chứng kiến của các công đoàn cơ sở trên địa bàn các Khu công nghiệp tỉnh.

Trương Hạnh