Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Quyết - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trao Quyết định công nhận 159 đoàn viên công đoàn, Quyết định công nhận CĐCS và Quyết định chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 7 đồng chí, Uỷ ban kiểm tra lâm thời CĐCS gồm 3 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Quyết - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã ghi nhận, đánh giá, biểu dương những kết quả Ban vận động thành lập CĐCS công ty cổ phần Giầy hoa Sơn đã đạt đượctrong quá trình vận động và sự tạo điều kiện thuận lợi của Ban giám đốc công ty, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành CĐCS công ty thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo; Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của công ty; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện.

Thay mặt Ban Chấp hành CĐCS, đồng chí Vũ Thị Tú - Chủ tịch CĐCS đã tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ huyện, thông qua chương trình hoạt động của CĐCS trong thời gian lâm thời, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: xây dựng và thực hiện đầy đủ quy chế hoạt động ban chấp hành, UBKT, quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành và ban giám đốc công ty, phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên BCH, UBKT CĐCS nhằm đạt được hiệu quả trong quá trình hoạt động;

Tiến hành tổ chức đại hội công đoàn lần thứ nhất theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt chính trị, truyền thống chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; phát động các phong trào thi đua trong CNLĐ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất của công ty; Tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn cấp trên, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; phối hợp với ban giám đốc công ty thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CNLĐ như chế độ tiền lương, BHXH, BHYT….

Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Lập Thạch phối hợp với các Ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 100 công nhân lao động của Công ty cổ phần giầy Hoa Sơn.

Lập Thạch