Công ty được thành lập năm 2019 với ngành nghề chính là sản xuất camera an ninh, linh kiện điện tử.

Trong thời gian lâm thời, Ban chấp hành công đoàn lâm thời đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống việc làm, trong công nhân lao động; phối hợp với công ty trao quà vào các ngày sinh nhật của công nhân viên, tặng quà cho con cán bộ công nhân viên nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6; phối hợp với công ty tổ chức giải bóng đá, thi nấu ăn nhân dịp 20.10… Đặc biệt, đã tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ công nhân viên chung tay ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt vừa qua với số tiền quyên góp được là gần 14 triệu đồng và hàng trăm bộ quần áo.

Bà Phùng Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của công đoàn cơ sở công ty trong thời gian lâm thời, với tinh thần đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thời gian tới, Công đoàn cơ sở công ty cần đề ra chương trình hành động thiết thực, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt chức năng của tổ chức công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới gồm 9 người. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ I đã đề ra.

Trương Hạnh