Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao sự vào cuộc của 3 đơn vị trong việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản, đây là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc, nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản của các địa phương, tháo gỡ khó khăn cho nông nghiệp, hỗ trợ nông dân trong và ngoài tỉnh.

Theo nội dung ký kết, Liên đoàn Lao động tăng cường tuyên truyền tới các cấp công đoàn trong tỉnh, đoàn viên công đoàn, người lao động, các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trong toàn tỉnh ưu tiên sử dụng các mặt hàng nông sản bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID – 19, nhất là các nông sản đang vào mùa thu hoạch. Hội Nông dân tỉnh tăng cường nắm bắt thông tin tổng hợp tình hình tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, tích cực tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản các tỉnh bạn đang kỳ thu hoạch, vận động hội viên tham gia hưởng ứng và thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, áp dụng công nghệ sản xuất cao.

Lễ ký kết nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản của  tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Thu Hiền
Lễ ký kết nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Thu Hiền

Sau Lễ ký kết, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương triển khai hoạt động thiết thực tới các cấp Công đoàn trong tỉnh đồng hành cùng nông dân vượt qua khó khăn, thiết lập được mạng lưới tiêu thụ nông sản bền vững.

Thu Hiền