Năm học vừa qua, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố chỉ đạo các CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị CBCC theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP và Hội nghị NLĐ theo 149/2018/NĐ-CP. Kết quả có 36 trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đạt 100%; 5 trường tổ chức hội nghị người lao động.

LĐLĐ thành phố thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, đời sống việc làm, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tại hội nghị, UBND thành phố Vĩnh Yên khen thưởng 51 học sinh đạt giải quốc gia; 113 học sinh đạt giải cấp tỉnh và thành phố; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng: Cờ chuyên đề Văn hóa – Thể thao cho công đoàn trường Tiểu học Liên Bảo; tặng bằng khen cho cho bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng trường THCS Đồng Tâm. LĐLĐ tỉnh khen thưởng 4 tập thể và 4 cá nhân; LĐLĐ thành phố khen thưởng 24 tập thể và 49 cá nhân.

Quốc Hương