Buổi làm việc nhằm nghe báo cáo kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023; kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2020; chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2021; khảo sát tặng Cờ thi đua năm 2020; kết quả khắc phục những tồn tại theo kết luận kiểm tra của UBKT, kết quả giám sát năm 2020; kết luận kiểm tra tài chính…

Năm 2020 là năm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại. Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn tuyên truyền đến CNVCLĐ phòng chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận những kết quả mà LĐLĐ thành phố đã đạt được và nhấn mạnh dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng LĐLĐ TP đã phấn đấu hoàn thành đạt nhiều chỉ tiêu mà tỉnh đã đề ra; yêu cầu LĐLĐ TP cần rà soát lại các chỉ tiêu, phân tích cụ thể các chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp.

Bà Trịnh Thị Thoa cũng yêu cầu LĐLĐ TP Vĩnh Yên cần nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu của năm. Nắm tình hình sản xuất kinh doanh của người lao động trong dịp cuối năm, thực hiện sơ kết nửa nhiệm kỳ, điều chỉnh bổ sung các giải pháp phù hợp; phát động phong trào thi đua trong toàn thể CNLĐ chào mừng đại hội Đảng toàn quốc; phát huy vai trò đại diện của CNVCLĐ.

Quốc Hương