Qua các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các doanh nghiệp và được nhiều công nhân quan tâm.

Anh B, một công nhân đang làm việc trong Khu Công nghiệp Long Đức, chia sẻ: Chúng tôi là công nhân từ các địa phương đến thành phố Trà Vinh lao động và sinh sống ở các khu nhà trọ thì có thể được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu tại các nơi khu công nghiệp để tiện cho việc tham gia bỏ phiếu không?

Cũng liên quan đến công tác bầu cử, anh K lại có mối quan tâm khác: Trong ngày bầu cử mà công ty tổ chức tăng ca thì việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi trên của anh B, anh K cũng như nhiều câu hỏi khác của đông đảo công nhân là tín hiệu đáng mừng, đặt ra vấn đề cho cơ quan làm công tác bầu cử và tổ chức Công đoàn về công tác tuyên truyền, vận động những nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Bởi chính vì công nhân quan tâm, có tinh thần trách nhiệm của công dân, của người đoàn viên trước những vấn đề lớn, sự kiện trọng đại của đất nước họ mới hỏi và cần lời giải đáp.

Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giải đáp: Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Như vậy, công nhân đăng ký để được ghi vào danh sách cử tri thường trú hoặc tạm trú. Còn đối với trường họp trong ngày bầu cử mà công ty tổ chức tăng ca thì việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào? Theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị thì ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Công đoàn yêu cầu doanh nghiệp không tăng ca để công nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

Với chủ trương đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kết hợp với việc hoạt động hiệu quả các kênh truyền thông nhằm tạo đưa chủ trương, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến với người lao động; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận với chủ trương của Đảng và Nhà nước về cuộc bầu cử.

Từ chủ trương này, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã sử dụng nhiều kênh tuyên truyền khác nhau như tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các kênh báo chí, phát thanh truyền hình. Đặc biệt, sử dụng có hiệu quả kênh truyền thông mạng xã hội giúp nhanh chóng cập nhật, lan tỏa, tiếp cận nhanh với người lao động trẻ tuổi vốn có thói quen sinh hoạt, thói quen sống, giải trí mới và tham gia nhiều mạng xã hội.

Chính việc đa dạng hóa kênh tuyên truyền mà cán bộ công đoàn cũng nhanh chóng tiếp thu, trả lời những ý kiến, thắc mắc của đoàn viên người lao động liên quan đến cuộc bầu cử để trả lời kịp thời, thỏa đáng. Qua đó thực hiện tốt việc đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Bà Thạch Thị Thu Hà khẳng định: “Người lao động hiểu rõ các quy định của pháp luật về bầu cử là cần thiết để bầu đúng, bầu đủ và bầu người xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của nhân dân. Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để công nhân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là việc làm cần thiết của các cấp công đoàn”.

TRÍ DŨNG