Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế - Trần Ngọc Phương, đây là Chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành nhằm khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong công tác của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là thường xuyên cập nhật, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác khám chữa bệnh, góp phần thực hiện thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo, giảm chi phí cho người bệnh và giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Trong đợt thi đua này, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế kêu gọi toàn ngành quyết tâm, nỗ lực thực hiện mục tiêu của ngành; phấn đấu thực hiện 80 đề tài, sáng kiến đem lại nhiều sáng kiến hiệu quả thiết thực.

Được biết, tại đây, Công đoàn ngành Y tế đã trao quyết định khen thưởng cho 2 đoàn viên có sáng kiến tiêu biểu và tặng quà cho 10 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động trọng tâm, khởi đầu trong chuổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Thành hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Trà Vinh.

Trí Dũng