Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” và đa dạng hóa các hình thức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Công đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) vừa ký thỏa thuận hợp tác chương trình “Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng – Chăm lo phúc lợi đoàn viên, công nhân lao động” với Công ty cổ phần Đầu tư CBM – Tài Phú.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư CBM – Tài Phú sẽ cung cấp các dịch vụ, sản phẩm của Công ty trong chương trình “Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng – Chăm lo phúc lợi đoàn viên, công nhân lao động” đến các công đoàn cơ sở trong Sagri với giá ưu đãi từ 10% đến 50% trên mỗi dịch vụ, sản phẩm. Thời gian thực hiện thỏa thuận bắt đầu từ tháng 1.2021.

Được biết, năm 2020, có gần 4.500 lượt công nhân lao động tại 14 công đoàn cơ sở của Sagri được thụ hưởng qua Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” do Công đoàn Sagri thực hiện với doanh thu trên 2 tỷ đồng.

Nam Dương