LĐLĐ TPHCM vừa có Đề án thành lập LĐLĐ Thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 LĐLĐ Quận 2, 9 và Thủ Đức.

Theo đề án này, LĐLĐ Thành phố Thủ Đức sẽ là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc LĐLĐ TPHCM. Sau khi thành lập, LĐLĐ Thành phố Thủ Đức sẽ quản lý trực tiếp và toàn diện 1.789 CĐCS, 73.075 đoàn viên/99.075 CNVCLĐ (tính đến 31.10.2020). LĐLĐ Thành phố Thủ Đức sẽ có 27 cán bộ chuyên trách hiện tại của 3 LĐLĐ Quận 2, 9 và Thủ Đức. Ban chấp hành của LĐLĐ Thành phố Thủ Đức sẽ có 53 người (dự kiến 17 Ủy viên ban thường vụ).

Việc thành lập LĐLĐ Thành phố Thủ Đức dựa trên Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9.12.2020 của Ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.

Dự kiến, ngày 1.2.2021, LĐLĐ TPHCM sẽ công bố quyết định và thực hiện các thủ tục tiến hành bàn giao để LĐLĐ Thành phố Thủ Đức đi vào hoạt động.

Trụ sở chính của LĐLĐ Thành phố Thủ Đức dự kiến đặt tại số 245, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2 cũ, TPHCM hiện là trụ sở của LĐLĐ kết hợp Nhà văn Hóa Lao động Quận 2.

Nam Dương