LĐLĐ Quận Tân Bình, TPHCM vừa đại diện cho tập thể lao động của Công ty TNHH MTV Dệt phụ liệu Nam Phong tổ chức hội nghị thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2020.

Công ty TNHH MTV Dệt phụ liệu Nam Phong là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, sản xuất và cung cấp các phụ liệu may mặc, có 30 lao động và chưa có công đoàn cơ sở.

Qua quá trình nắm bắt thông tin, tìm hiểu chính sách mà doanh nghiệp đang áp dụng với người lao động, LĐLĐ Quận Tân Bình đã chủ động xây dựng nội dung dự thảo thỏa ước lao động tập thể và gửi đến chủ doanh nghiệp, người lao động để đóng góp ý kiến.

Theo nội dung thỏa thuận, người lao động được hưởng một số phúc lợi như: thời gian làm việc một tuần là 40 giờ; người lao động làm việc đủ 12 tháng tại công ty được nghỉ phép năm 14 ngày, tăng thêm hai ngày sau mỗi năm năm làm việc; người lao động khi thử việc được hưởng 100% mức lương, được thưởng lương tháng 13; hỗ trợ người lao động kết hôn 1 triệu đồng/trường hợp; người lao động khi sinh con được hỗ trợ mức 1 triệu đồng/trường hợp; tang chế, thăm bệnh (bản thân người lao động, tứ thân phụ mẫu, con cái) được hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp ….

Ngay sau ký kết thỏa ước lao động tập thể, LĐLĐ Quận Tân Bình đã vận động 30 người lao động tham gia và thành lập công đoàn cơ sở tại công ty.

Nam Dương