LĐLĐ Quận 1, TPHCM vừa sơ kết Phong trào thi đua “Mùa xuân” đợt 1 năm 2021 và phát động phong trào thi đua “Bàn tay vàng” đợt 2 năm 2021.

Ông Huỳnh Vĩnh Lâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận 1, cho biết trong đợt 1 Phong trào thi đua “Mùa xuân” năm 2021 có 572 công đoàn cơ sở đăng ký hưởng ứng thi đua bằng những công trình, những việc làm thiết thực. Có 100% đơn vị khối hành chính, sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, 52,05% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động và 1.079 đơn vị, doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho người lao động.

LĐLĐ Quận 1 đã tiếp tục phát động phong trào thi đua “Bàn tay vàng” đợt 2 năm 2021 trong CNVCLĐ với trọng tâm là phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, vận động CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” của TPHCM.

Dịp này, LĐLĐ Quận 1 đã khen thưởng 120 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Mùa xuân” đợt 1 năm 2021 và trao 46 giải thưởng cho tập thể, cá nhân đạt kết quả cao Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nam Dương