Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang.

Tại hội nghị, 39/39 thành viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Tiền Giang được triệu tập đã thống nhất 100% bầu ông Lê Minh Hùng – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tiền Giang – giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trước đó, ông Trương Văn Hiền – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đương nhiệm – đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.5.2021.

Ông Lê Minh Hùng sinh năm 1967, quê quán huyện Cái Bè – Tiền Giang; tham gia Cách mạng năm 1986, tham gia công tác Công đoàn từ năm 1994 ở huyện Cái Bè; trình độ thạc sĩ chính trị, đại học kinh tế - tài chính. Ông Lê Minh Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang năm 2006 và là Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tiền Giang từ năm 2018 đến nay.

Kỳ Quan