Đồng chí Vũ Duy Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền và tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp;  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Kết quả, 100% công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 100% công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến tham gia, góp ý của cán bộ, đoàn viên và người lao động với trên 2.000 lượt người tham gia. Tổ chức hoạt động tuyên truyền gắn với sự kiện chính trị của đất nước như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4); Quốc tế lao động (1.5); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như trang mạng xã hội Facebook, truyền hình địa phương, trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương, đơn vị, báo địa phương và trung ương… được đẩy mạnh. Đổi mới và nâng cấp trang website LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”; cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch COVID-19” được tổ chức từ tháng 5.2020 đến ngay 20.6.2020 đã có 12.105 người dự thi. 

Các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền cho trên 52.000 lượt công nhân lao động về: Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội, Luật An ninh mạng, phòng chống dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của dịch nên phương pháp tuyên truyền chủ yếu trong 6 tháng đầu năm chủ yếu là phương pháp tuyên truyền trực tuyến, trên các trang mạng xã hội, trực quan. Các cấp công đoàn vận dụng nhiều hình thức phù hợp như website, trang fanpage, thành lập nhóm zalo, nhóm messenger, trên loa phát thanh, truyền hình, tờ rơi, tờ gấp, pano, tin nhắn điện thoại… 

Các cấp công đoàn đã phát 20 nghìn tờ gấp, xây dựng 14 cụm pano tuyên truyền, 236 băngrôn, 19 phóng sự về phòng, chống dịch COVID-19, tuyên truyền về các biện pháp và phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng và ngành y tế. 

Xuân Hảo