Theo đó, đồng chí Hoàng Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Giao thông Thái Nguyên đã cùng với công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dịch vụ Taxi Miền Bắc đã đến thăm và động viên đoàn viên Nông Thanh Minh - thợ máy của Công ty TNHH Dịch vụ Taxi Miền Bắc - toàn bộ mái tôn nhà ở của gia đình đồng chí Minh đã bị giông lốc làm tốc hết mái ngày 8.5. Ngoài ra, đồng chí Nông Thanh Minh có hoàn cảnh khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, 2 con nhỏ, thời gian này thu nhập của đồng chí cũng đang bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do dịch bệnh COVID-19.

Tại buổi trao, gia đình đồng chí Nông Thanh Minh đã cám ơn công đoàn ngành cùng lãnh đạo đơn vị và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Công ty đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên giúp gia đình vượt qua khó khăn. 

Nhâm Hồng Hải