Ngày 30.3, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống công đoàn tỉnh Thái Nguyên là nhằm xây dựng một số nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn trên không gian mạng, dưới dạng số hóa liên quan đến công tác quản lý đoàn viên, công tác quản lý kinh phí, đoàn phí công đoàn, truyền thông công đoàn, nhằm hướng tới mục tiêu tạo sự đột phá trong cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, chăm lo tốt hơn đến quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng nhanh, bền vững, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Mục tiêu của chương trình là 100% cán bộ đoàn viên công đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở có kiến thức và hiểu được sự cần thiết của quá trình chuyển đổi số; trên 90% tổng số hồ sơ công việc tại Liên đoàn Lao động tỉnh; trên 80% tổng số hồ sơ công việc tại cấp huyện, ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc được xử lý trên môi trường mạng...

Trên 80% nội dung truyền thông công đoàn được thực hiện trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trang thông tin truyền thông của đơn vị và đảm bảo an toàn thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội; vận động công đoàn cơ sở sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn; thực hiện thu kinh phí, đoàn phí công đoàn qua tài khoản theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngoài ra, trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động các công đoàn cơ sở thực hiện việc tiếp nhận, thực hiện chế độ chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật...

Để thực hiện chương trình, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên sẽ đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số; rà soát, bổ sung, mua sắm các trang thiết bị mạng, phần mềm bảo đảm an toàn thông tin có tốc độ cao, thế hệ mới, hiện đại có tính bảo mật bảo đảm an toàn, an ninh mạng để triển khai kết nối các dữ liệu trong hệ thống công đoàn…

Hà Anh