Tại buổi tôn vinh, đồng chí Nguyễn Doãn Dũng – Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố - đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm qua.

Theo đó, cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong những năm qua, Công đoàn thành phố Thái Nguyên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố và Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên, hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Trong 5 năm qua, công nhân, viên chức, người lao động thành phố đã có 4.109 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng trong sản xuất và công tác; 310 lượt tập thể đạt tập thể tiên tiến xuất sắc dẫn đầu các khối thi đua, 1.075 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, 3.805 lượt công nhân, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và các cấp, 16.195 lượt công nhân, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến do UBND thành phố công nhận.

Thành phố Thái Nguyên gắn với lịch sử 57 năm xây dựng và phát triển, từ hoạt động công đoàn và phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn thành phố Thái Nguyên đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất.

Tự hào 90 năm Công đoàn Việt Nam, đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, truyền thống cách mạng của thành phố Thái Nguyên, tất cả vì mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên giàu đẹp, văn minh, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

Tại buổi lễ, 50 chủ tịch công đoàn cơ sở, 40 cán bộ công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2013-2018 được khen thưởng, 15 cá nhân vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

Duy Cương