Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên phát động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. 

Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nội dung các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh phát động. Chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa các nội dung thi đua sát với thực tiễn, phát động thi đua tại đơn vị và tổ chức đăng ký thi đua. Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại và kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến đã thúc đẩy công tác thi đua, khen thưởng ngày càng phát triển mạnh.

Công tác xây dựng điển hình tiên tiến là xây dựng nhân tố mới làm hạt nhân, làm nòng cốt của phong trào thi đua được quan tâm chú trọng. Đặc biệt chú trọng khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, những cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy… có ảnh hưởng tích cực đến phong trào thi đua của CNVCLĐ. 

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho CNVCLĐ có thành tích cao trong các phong trào thi đua. Ảnh: CĐTN
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho CNVCLĐ có thành tích cao trong các phong trào thi đua. Ảnh: CĐTN 

5 năm qua, trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đã có 217 công trình sản phẩm chào mừng với  trị giá trên 94,4 tỉ đồng. Nhiều công trình sản phẩm có giá trị cao đã góp phần tạo thêm và giải quyết việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, tiêu biểu như: Công trình “lắp đặt và di chuyển Máy A600 của CĐCS nhà máy Cán thép Lưu Xá, công trình nhà văn hóa thể thao CNLĐ của CĐCS Cty TNHH Đầu tư Thái Nguyên, công trình sửa chữa và nâng cấp nhà tập thể trường THPT Bắc Sơn của CĐCS trường THPT Bắc Sơn… 

Trong lĩnh vực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong 5 năm (2015-2020), CNVCLĐ đã có 20.157 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn cơ sở mang lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. 

Nhiều đề tài, sáng kiến của CNVCLĐ được áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Điền hình trong lĩnh vực này là: CĐCS Cty Cổ phần Đầu tư & thương mại TNG, Công đoàn Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, cô giáo Phan Thị Bích Thủy giáo viên trường THCS Đỗ Cận, bác sỹ Ngô Thị Thu Tiền Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Lao và  bệnh phổi, nhân viên Lương Việt Hùng phòng Công nghệ Chi nhánh may Phú Bình 2 Cty CP Đầu tư và thương mại TNG đã được Tổng LĐ trao tặng Bằng LĐST, giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, được Thủ tướng CP tặng Bằng khen, nhân viên Hà Đức Tuấn Cty Cp Đầu tư và phát triển TDT trong 5 năm đã 2 lần được Tổng LĐ tặng Bằng lao động sáng tạo, được TTCP tặng Bằng khen, nhân viên Nguyễn Thị Ninh Cty TNHH Hansol Electronics Việt Nam trong 5 năm đã có 6 sáng kiến  trong đó tiêu biểu sáng kiến cải tiến “giảm lãng phí thất thoát vật liệu và thao tác của sản phẩm kính phía sau điện thoại” giá trị làm lợi trên 12 tỷ đồng/năm ... 

Nhiều đề tài, sáng kiến và giải pháp của CNVCLĐ đã được nhận giải thưởng cao trong các Hội thi sáng tạo kỹ thuật của Liên đoàn Lao động tỉnh  và của tỉnh. Trong  5 năm đã có 26 cá nhân là công nhân lao động trực tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 125 cá nhân nhận BK của UBND tỉnh, 44 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo và 170 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen trong phong trào lao động sáng tạo. 

Hà Anh