Tham dự có 330 cán bộ, đoàn viên là các Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng Ban Nữ công công đoàn cơ sở, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý học sinh thuộc các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong huyện.

Các đại biểu được truyền đạt về kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, giáo viên và người thân chấp hành chính sách dân số; tư vấn tâm lý học sinh; kinh nghiệm phát hiện những bất ổn tâm lý, khủng khoảng tâm lý ở học; dấu hiệu, cách nhận biết để phòng tránh bạo lực học đường...

Theo đồng chí Đặng Thị Kim Cúc - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà, trong những năm qua, việc tổ chức các hoạt động truyền thông, hỗ trợ năng lực, kỹ năng cho đội ngũ Nhà giáo, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng trường học đạt chuẩn văn hóa là những nhiệm vụ quan trọng đã được Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đưa vào chương trình công tác hằng năm. Các hoạt động tổ chức truyền thông với nhiều chuyên đề nhằm cung cấp thông tin, kiến thức giúp nhà quản lý, nhà giáo, cán bộ công đoàn cơ sở nhận thức sâu sắc, có thêm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng phương pháp tuyên truyền vận động phát huy vai trò của nhà trường và công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

Bá Mạnh