Dự có các đồng chí: Phạm Văn Tuân - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Vinh - chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch các công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thành phố, đại diện một số chủ tịch CĐCS, công nhân lao động ở các doanh nghiệp có đông công nhân trong tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp vào những vấn đề quan trọng và cấp thiết của Bộ Luật lao động sửa đổi như phạm vi đối tượng điều chỉnh; mở rộng khung ký kết thỏa thuận lao động; tuổi nghỉ hưu; tổ chức dại diện của người lao động tại cơ sở; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; giải quyết tranh chấp lao động; vấn đề giải quyết đình công, một số nội dung liên quan đến các vấn đề của Bộ luật về tuổi nghỉ hưu.

Đồng chí Phạm Văn Tuân – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: B.Mạnh
Đồng chí Phạm Văn Tuân – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: B.Mạnh

Kết thúc hội thảo đã có 17 ý kiến đóng góp vào các nội dung trên của Bộ luật Lao động sửa đổi trong đó đa phần các đại biểu cho rằng cần cân nhắc tới các lao động trực tiếp và lao động có tính đặc thù để tăng tuổi nghỉ hưu cho phù hợp với điều kiện lao động hiện nay tại Việt Nam, tuy nhiên vẫn có những ý kiến trái chiều giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc giảm giờ làm cũng như tăng giờ làm thêm... Theo đó, NLĐ ủng hộ đề xuất của Tổng LĐLĐVN về việc giảm giờ làm từ 48 giờ xuống 44 giờ/ tuần.

Tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp trình Quốc hội khóa XIV dự kiến họp trong tháng 10.2019.

Bá Mạnh