Dự có các đồng chí: Bùi Xuân Vinh – Chủ tịch  Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình; Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch  Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, trưởng, chuyên viên các ban của  Liên đoàn Lao động hai tỉnh Thái Bình và Lào Cai.

Tại buổi ký kết chương trình phối hợp, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động hai tỉnh khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương hai tỉnh cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của tổ chức công đoàn hai tỉnh Thái Bình, Lào Cai trong những năm gần đây.

Từ đó rút ra phương pháp, kinh nghiệm trong các hoạt động của tổ chức công đoàn như: Vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ, công tác chăm lo đời sống, hoạt động phúc lợi cho đoàn viên, đại diện bảo vệ quyện, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, công tác tài chính công đoàn….

Trước đó, đoàn đại biểu hai tỉnh đã dâng hương tưởng niệm tại lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Thông qua chương trình ký kết sẽ là điều kiện để cán bộ công đoàn hai tỉnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong các cấp công đoàn, đồng thời nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của đội ngũ CNVCLĐ hai tỉnh Thái Bình, Lào Cai trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội các địa phương.

Bá Mạnh