Buổi tập huấn có sự tham dự của các đồng chí Trần Văn Toản - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đào Xuân Tuấn - Trưởng Ban chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh; Vũ Thái Học - Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt hai nội dung trong công tác hoạt động công đoàn ở cơ sở đó là những quy định chung về công tác kiểm tra giám sát của CĐCS và ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, một số nội dung chính trong hoạt động của ủy ban kiểm tra.

Đặc biệt là quyền kiểm tra giám sát của tổ chức công đoàn được quy định trong Luật công đoàn. Công đoàn phối hợp với chuyên môn trong việc thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, kiểm tra giám sát tài chính, tài sản công đoàn. Hướng dẫn một số nghiệp vụ trong công tác kiểm tra ở các cấp công đoàn...

Đồng chí Đào Xuân Tuấn - Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh truyền đạt nội dung thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Ảnh: B.Mạnh
Đồng chí Đào Xuân Tuấn - Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh truyền đạt nội dung thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Ảnh: B.Mạnh

Nội dung thứ hai mà các đại biểu được hướng dẫn là việc thực hiện quy chế dân chủ ở trong các cấp công đoàn cơ sở. Theo đó các đại biểu được tìm hiểu những thông tư và một số văn bản liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và được phân ra ở hai khối là hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quy chế dân chủ tại cơ sở.

Thông qua việc tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS thì mỗi cán bộ CĐCS được tiếp thu những nội dung chủ yếu, thường gặp trong hoạt động công đoàn ở cơ sở, giúp cho mỗi cán bộ làm công tác công đoàn ở cơ sở có thêm kinh nghiệm, kiến thức trong hoạt động tại cở sở.

Bá Mạnh