Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, đời sống, việc làm của công nhân lao động bị ảnh hưởng nhất là tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành dệt may, da giày.

Theo khảo sát của Liên đoàn Lao động tỉnh, có khoảng 45.000 công nhân lao động bị giảm thu nhập do cắt giảm giờ làm, nghỉ luân phiên; số lao động nghỉ việc dài ngày và giảm sâu thu nhập khoảng 4.000 người; gần 1.500 lao động bị chấm dứt hợp đồng; dự kiến trong tháng 6 và các tháng tiếp theo có nhiều doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm lao động.

Trước tình hình trên, bám sát chủ đề hoạt động công đoàn năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” và chủ đề của Tháng Công nhân, với phương châm sáng tạo, linh hoạt, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã yêu cầu các đơn vị gắn các hoạt động Tháng Công nhân với Tháng An toàn vệ sinh lao động; không tổ chức lễ phát động mà chỉ tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực tại doanh nghiệp; mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên.

Tập trung vào các hoạt động trợ cấp, thăm hỏi đoàn viên; đảm bảo an toàn cho công nhân lao động tại nơi làm việc; chia sẻ khó khăn, kịp thời động viên, hỗ trợ ổn định việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất lao động; phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động luân phiên để ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động; nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong việc giám sát người sử dụng lao động khi thực hiện cắt giảm lao động; quan tâm đến lao động nữ có thai, nuôi con nhỏ, lao động gặp nhiều khó khăn.

Do có nhiều công nhân lao động bị ảnh hưởng thu nhập bởi dịch bệnh COVID-19, chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2020 được tăng về số người hưởng và định mức trên suất. Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 597 đoàn viên là công nhân lao động khối vận tải, giáo viên hợp đồng bị giảm sâu thu nhập mức 500.000 đồng/người với tổng số tiền 298,5 triệu đồng; hỗ trợ 1.030 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng với tổng số tiền 309 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành,...

Các cấp công đoàn trong tỉnh đang tích cực trong triển khai, hướng dẫn, doanh nghiệp lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng gói an sinh xã hội của Chính phủ, bảo đảm hỗ trợ đúng và trúng đối tượng, không để cho người lao động nào đủ điều kiện mà không được hỗ trợ. Qua rà soát, có 19 doanh nghiệp với trên 3.100 công nhân lao động được lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Công đoàn Thái Bình, điều quan trọng nhất là các hoạt động trong “Tháng Công nhân” không chỉ mang tính thời điểm mà tiếp tục được duy trì liên tục trong năm nhằm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động, góp phần khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân lao động, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bùi Xuân Vinh