Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận bàn giao 15 CĐCS và 438 đoàn viên CĐCS Chi cục Thuế và Kho bạc Nhà nước thuộc các LĐLĐ huyện, thành phố về Công đoàn Viên chức tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thái Dương đã đánh giá cao về các phong trào và hoạt động của các CĐCS Chi cục Thuế và Kho bạc Nhà nước ở các huyện, thành phố. Cụ thể, trong nhiều năm qua góp phần tích cực cùng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chương trình kế hoạch hàng năm đã đề ra, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, thu ngân sách trên địa bàn, tạo môi trường pháp lý bình đẳng, đảm bảo sự phát triển ổn định tại địa phương.

Đồng thời đồng chí đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn CĐCS Chi cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức trên có sở giải thể các CĐCS Chi cục Thuế và Kho Bạc Nhà nước ở các huyện, thành phố bàn giao về CĐCS Chi cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh, hướng dẫn thành lập các CĐCS thành viên, thu hồi con dấu…để không ảnh hưởng đến mọi hoạt động của CĐCS cũng như đảm bảo về quyền lợi cho đoàn viên.

Bá Mạnh