Tại lớp tập huấn các học viên đã được tiếp thu 4 chuyên đề liên quan đến chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04 và Nghị định 149 của Chính phủ; công tác kiểm tra; công tác nữ công Công đoàn;

Ngoài ra còn có công tác Tổ chức công đoàn và những nội dung mới của Bộ Luật Lao động sửa đổi; Điều lệ và Hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII.

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Phạm Hương
Toàn cảnh lớp tập huấn tập huấn nghiệp vụ công đoàn. Ảnh: Phạm Hương

Qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn; kỹ năng tổ chức, tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Phạm Hương