LĐLĐ huyện Phù Yên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn cho 140 người là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra của 39 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

Sau 2 ngày tập huấn, các học viên đã được trao đổi 8 chuyên đề về: Công đoàn Việt Nam; một số điểm mới trong điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019; nội dung và phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS; hoạt động của UBKT CĐCS; công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ sở; công tác tài chính của CĐCS và công tác vận động nữ công chức, viên chức, lao động của CĐCS.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã cập nhật những kiến thức, những kỹ năng cơ bản của cán bộ Công đoàn cơ sở nhằm tạo điều kiện cho mỗi cán bộ công đoàn xây dựng phương pháp làm việc, có những kỹ năng tốt hơn để vận dụng vào hoạt động công đoàn cơ sở một cách phù hợp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đã đề ra.

Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 140 đồng chí hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở năm 2020.

Nguyễn Lĩnh