Tại kỳ họp lần này, Hội nghị tập trung thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản năm 2021 và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá hoạt động công đoàn năm 2020, xác định nhiệm vụ công tác năm 2021, bàn và quyết định nội dung do Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành thông qua.

Năm 2020, trong điều kiện tình hình chung của công đoàn cả nước, do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tình hình hạn hán, mưa lũ xảy ra gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn, các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Các đơn vị nhận Cờ Thi đua năm 2020 tại hội nghị. Ảnh: Phạm Lộc
Các đơn vị nhận Cờ Thi đua năm 2020 tại hội nghị. Ảnh: Phạm Lộc.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Sơn La đã hỗ trợ 22 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền thăm hỏi, hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng; hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và hỗ trợ tiền cho 239 đoàn viên công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp bị mất việc, thiếu việc làm do ảnh hưởng COVID-19 tổng số tiền gần 240 triệu đồng;

Tổ chức tuyên truyền và tổ chức cho đoàn viên, người lao động tham gia ý kiến vào các dự thảo, văn kiện đại hội đảng các cấp, đặc biệt là các dự thảo văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng với hơn 2.000 lượt ý kiến tham gia,...

Ký giao ước thi đua giữa các đơn vị. Ảnh: P.Lộc

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động công đoàn cũng còn tồn tại một số hạn chế như Chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã được ký kết với một số đối tác trên địa bàn tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, số đoàn viên được hưởng lợi còn ít; chất lượng tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân còn hạn chế; số bản Thoả ước lao động tập thể chưa cao; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thu kinh phí công đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hội nghị đã bầu bổ sung 03 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ủy ban kiểm Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Vàng A LẢ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ông Vàng A LẢ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng với những giải pháp cụ thể, động viên đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Ngay từ đầu năm 2021 cũng sẽ diễn ra sự kiện chính trị trọng đại là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt cho Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, ông Vàng A Lả giao Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XIV tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu dự hội nghị, hoàn chỉnh, bổ sung các nội dung dự thảo đã được Ban Chấp hành thông qua để sớm ban hành triển khai thực hiện...

Phạm Lộc