Toàn tỉnh đã thành lập mới 5 công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, phát triển mới 550 đoàn viên (đạt 160% chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở, 100% chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn).

Xác định việc thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động, là cầu nối và là sợi dây gắn kết giữa người lao động với người sử dụng lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Khi vai trò của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp được phát huy hiệu quả, hoạt động sản xuất - kinh doanh sẽ được đẩy mạnh, đem lại những lợi ích thiết thực cho người lao động cũng như doanh nghiệp.

Đồng thời, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững và xây dựng đội ngũ công nhân lao động trong tỉnh ngày một lớn mạnh. Công đoàn trong các doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Bắc Yên cùng đoàn công tác tới vận động thành lập CĐCS Nhà máy thủy điện Xuân Thiện. Ảnh: Trần Hiệp
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Bắc Yên, thuộc LĐLĐ Sơn La cùng đoàn công tác tới vận động thành lập CĐCS Nhà máy thủy điện Xuân Thiện. Ảnh: Trần Hiệp

Để công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong tỉnh đạt chất lượng và hiệu quả, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên cho từng năm, gắn công tác phát triển đoàn viên với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở.

Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn, theo ngành nghề. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong đợt triển khai hoạt động “Tháng Công nhân” và dịp kỉ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức xếp loại thi đua hàng năm của các cấp công đoàn gắn với kết quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo chỉ tiêu được giao, xem đó là một tiêu chí cơ bản trong việc xét thi đua, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Phát huy kết quả đạt được, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo trong năm 2021 các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động 100% công nhân lao động ở những đơn vị đã thành lập công đoàn cơ sở gia nhập tổ chức công đoàn; phấn đấu vận động 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đều thành lập được công đoàn cơ sở, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội XIV Công đoàn tỉnh đã đề ra.

Trần Hiệp