Tại Hội nghị, LĐLĐ Sơn La và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020.

Được biết, 3 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ và LĐLĐ tỉnh đã triển khai đồng bộ các nội dung của chương trình phối hợp; chỉ đạo các LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện bám sát nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp để triển khai thực hiện các hoạt động trong nữ CNVCLĐ đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ và LĐLĐ Sơn La đã tập trung truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em, tuyên truyền tập huấn về giới, bình đẳng giới được 1.792 cuộc với 93.389 lượt người tham gia.

LĐLĐ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020. Ảnh: Lê Hà
LĐLĐ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020. Ảnh: Lê Hà

Tuyên truyền về Dân số, gia đình, trẻ em 708 cuộc với 78.207 lượt người tham gia; tổ chức 1.587 hoạt động như hội thi nữ công gia chánh, tọa đàm, gặp mặt, biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu thu hút 119. 200 lượt người tham gia.

Phối hợp tổ chức hội nghị báo cáo kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cho 27.000 nữ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh,...

Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về chính sách, pháp luật, bình đẳng giới, trách nhiệm của người chồng và các thành viên trong gia đình chia sẻ công việc với người phụ nữ, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được học tập, rèn luyện và cống hiến, bản thân nữ CNVCLĐ được nâng cao nhận thức, hiểu biết các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động xã hội, trong công tác, thực hiện tốt mối quan hệ gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Giai đoạn 2020-2022, hai bên tiếp tục phối hợp đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,  cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Phối hợp chỉ đạo Công đoàn và Hội Phụ nữ các cấp tập trung các hoạt động hướng về cơ sở; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với lao động nữ; ưu tiên tuyển dụng đối với lao động nữ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Lê Hà