Hai bên đã tiến hành ký quy chế phối hợp, tập trung vào 5 nội dung gồm: Phối hợp thu, chuyển trả kinh phí công đoàn; khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của Agribank đến đoàn viên công đoàn; cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên; tổ chức triển khai các hoạt động xã hội và các hoạt động khác theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên; công tác thông tin, tuyên truyền.

Tại quy chế phối hợp quy định về trách nhiệm, nội dung phối hợp để thực hiện các hoạt động có liên quan đến quản lý việc thu, chuyển trả kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La; hoạt động tạo nguồn trong đầu tư cơ sở vật chất của tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên công đoàn và các hoạt động khác theo nhu cầu, khả năng đáp ứng của mỗi bên từng thời kỳ; áp dụng đối với Công đoàn các cấp, đoàn viên công đoàn và các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank trên địa bàn tỉnh Sơn La.

LĐLĐ Sơn La ký hợp tác chi trả lương đoàn viên công đoàn với Agribank. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo quy chế, các cấp công đoàn phối hợp, hỗ trợ chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Agribank trên địa bàn tỉnh Sơn La trong việc vận động doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của Agribank như: Chi trả lương qua tài khoản; vay tín chấp trả nợ từ lương; các dịch vụ thẻ; tài khoản thanh toán; ngân hàng điện tử; thấu chi tài khoản… theo quy định hiện hành của Agribank.

Liên đoàn Lao động tỉnh và Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La phối hợp trong việc xây dựng và cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên.

Phối hợp trong tổ chức triển khai các hoạt động xã hội và các hoạt động khác theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên; Liên đoàn Lao động tỉnh và Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và đơn vị truyền thông thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền về các ưu đãi dành cho đoàn viên, các quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, các chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo 2 đơn vị tin tưởng sự hợp tác sẽ phát huy tối đa những lợi thế, ưu đãi dãnh cho đoànviên, người lao động và các đơn vị.

Qua đó giúp cho việc thu nộp và phân phối kinh phí Công đoàn được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và các cấp công đoàn công trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Minh