Ông Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung xin ý kiến Ban Thường vụ vào các nội dung và quyết định cơ bản như sau:

Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính công đoàn nhằm động viên, khuyến khích các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tài chính, tạo nguồn lực vững mạnh cho tổ chức công đoàn hoạt động.

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp công đoàn căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tiễn tổ chức chức lấy ý kiến tham gia của đoàn viên, CNVCLĐ với hình thức phù hợp, thời gian thực hiện từ nay đến 15.11.2020.

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đến năm 2023 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của công đoàn các cấp về công tác truyền thông;

Tập trung đầu tư nguồn lực, tăng cường sử dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, truyền thông có trọng tâm, trọng điểm tạo sức lan toả trong người lao động...

Kế hoạch tổ chức gian hàng, sản phẩm tiêu dùng có ưu đãi, đánh giá dành cho đoàn viên, CNVCLĐ tại các doanh nghiệp, vùng có điều kiện khó khăn, dự kiến thực hiện vào Tháng Công nhân năm 2021, nguồn kinh phí từ Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh, các mặt hàng huy động các đơn vị có thoả thuận hợp tác và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung ứng.

Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên tại trường học có điều kiện khó khăn trên địa bàn trong năm 2021, kinh phí dự tính 200 triệu đồng trích từ nguồn quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh và huy động sự đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: LĐLĐ Sơn La
Đồng chí Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: LĐLĐ Sơn La

Hội nghị thông qua phương án sắp xếp cán bộ theo đề án 818/ĐA-LĐLĐ ngày 25.6.2020 về “Kiện toàn, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn”.

Theo đó, điều động, luân chuyển 1 số vị trí cán bộ, chuyên viên, lãnh đạo các ban sau khi sát nhập Ban Tổ chức và Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh thành Ban Tổ chức - Kiểm tra, đổi tên Ban Chính sách - pháp luật thành ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động.

Thảo luận việc điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, việc phân bổ kinh phí, đoàn phí đối với CĐCS mới thành lập.

Theo đó, bổ sung sửa đổi quyết định 722/QĐ-LĐLĐ ngày 6.3.2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nội dung hỗ trợ cho các cấp công đoàn và quy định cụ thể phân bổ lại kinh phí cho công đoàn cơ sở mới thành lập nhằm động viên, tạo điều kiện cho các cấp công đoàn hoạt động.

Được biết, trong quý III/2020, công đoàn Sơn La đã hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng sau: Hỗ trợ CNVCLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 số tiền 119,5 triệu đồng, hỗ trợ 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; thăm và tặng quà 07 đơn vị trường học ngoài công lập nhân dịp khai giảng năm học mới.

Vận động 46.113 CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone; Triển khai cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook năm 2020 thu hút 70 tác giả với hơn 100 bức ảnh tham dự...

Đỗ Phương