Sau một thời gian triển khai thực hiện chương trình, các cấp Công đoàn và lực lượng Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc phát huy vai trò của đoàn viên, CNVCLĐ trong phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự đã góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

LĐLĐ tỉnh Sơn La đã tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người cho 300 đoàn viên, CNVCLĐ thuộc LĐLĐ thành phố và LĐLĐ huyện Vân Hồ; phối hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong đoàn viên, CNVCLĐ tại Công đoàn ngành Công Thương và 2 CĐCS thuộc LĐLĐ thành phố.

Thường xuyên nắm bắt và phối hợp xử lý, định hướng kịp thời những diễn biến tư tưởng, tâm trạng, bức xúc và thông tin dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ không để phát sinh “điểm nóng”; không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công bất hợp pháp trong đơn vị; tổ chức 2.762 cuộc tuyên truyền với trên 65.000 lượt CNVCLĐ tham gia, chuyển phát 18 bộ sách pháp luật, 2.400 tờ rơi, hơn 600 cuốn sổ tay và băng đĩa tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Với những kết quả đạt được cùng sự quyết tâm của các cấp Công đoàn, từ năm 2018 đến nay, đã biểu dương 35 tập thể, 40 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”.

Tại Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức đã có 1 cá nhân được tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc, 1 CĐCS được nhận bằng khen của Bộ Công an.

Thời gian tới, để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng hiệu quả và thực chất, các cấp Công đoàn tiếp tục tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ; kịp thời cung cấp tin báo, tố giác về các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện, cung cấp những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ đoàn viên, CNVCLĐ, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động; Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng; xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Hà