Dự buổi lễ bàn giao có đồng chí Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Kho bạc tỉnh; chủ tịch LĐLĐ 11 huyện. Theo đó, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp nhận đoàn viên Công đoàn hiện đang sinh hoạt tại 11 CĐCS Kho bạc Nhà nước các huyện về sinh hoạt tại Công đoàn Viên chức tỉnh.

LĐLĐ các huyện đã ra quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động Ban chấp hành CĐCS kho bạc huyện và chuyển giao 110 đoàn viên về sinh hoạt tại Công đoàn viên chức tỉnh.  Việc hợp nhất các CĐCS đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy Kho bạc tỉnh, giảm đầu mối, bổ sung thêm lực lượng, sức mạnh. Qua đó đóng góp tích cực các phong trào thi đua vào các hoạt động Công đoàn của Công đoàn Viên chức tỉnh.

S.La