Từ năm 2017 đến nay, hàng năm LĐLĐ tỉnh đều ký kết kế hoạch phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT và các quy định của pháp luật có liên quan cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh như cấp phát tờ rơi, tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động khi tham gia BHXH, BHYT; đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với hơn 2.500 chủ doanh nghiệp, công nhân lao động tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tổ chức Chương trình “Giờ thứ 9”, Hội thi “Tuyên truyền viên BHXH, BHYT”, trao tặng 40 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động nghèo tại “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, qua đó đã tư vấn trực tiếp và giải đáp thắc mắc cho hàng trăm lượt đoàn viên, người lao động về chính sách, giúp cho họ hiểu rõ, nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT.

Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hướng tới mục tiêu thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động trong thời gian tới.

Theo quy chế, hai ngành sẽ phối hợp thực hiện việc nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên trao đổi thông tin về các đơn vị tham gia BHXH và các đơn vị mới thành lập tổ chức Công đoàn.

Cũng tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký kết công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Anh Khoa