Lễ ký kết nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua lao động giỏi của cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Năm 2021, Cụm thi đua dự kiến tổ chức hội thi hái hoa dân chủ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và liên hoan văn nghệ chào mừng ngày sinh nhật Bác 19.5; tổ chức hội thao chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28.7.

Với các hoạt động và phong trào thi đua giữa các công đoàn cơ sở nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, đồng thời thông qua hoạt động Cụm phát huy hiệu quả trọng công tác của từng cá nhân và hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Anh Khoa