Trong nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy Long An cùng sự phối hợp của chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động để phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Công đoàn thật sự là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, luôn thể hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong năm 2020, tỉnh Long An bị tác động kép từ dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt. Đời sống người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động Công đoàn tỉnh Long An chịu nhiều tác động tiêu cực. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, hạn mặn. Từ nguồn kinh phí hoạt động và vận động các mạnh thường quân, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã trao hàng nghìn suất quà, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động khó khăn do dịch bệnh và hạn mặn.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, hầu hết mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình, Nghị quyết, kế hoạch đề ra của Công đoàn tỉnh Long An đều đạt và vượt, như: Đã kết nạp hơn 70.000 đoàn viên so với chỉ tiêu 50.000 cho cả nhiệm kỳ; vận động đóng góp cho Quỹ Tấm Lòng Vàng trên 12 tỉ đồng so với chỉ tiêu 10 tỉ đồng cho cả nhiệm kỳ; xây dựng gần 200 nhà “Mái ấm Công đoàn” so với chỉ tiêu 250 nhà cho cả nhiệm kỳ…

Kỳ kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại. Ảnh: K.Q
Các cấp Công đoàn tỉnh Long An ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại. Ảnh: K.Q

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp Công đoàn tỉnh Long An tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích của đoàn viên và người lao động; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam lớn mạnh; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh Long An đã trao Bằng khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn giai đoạn 2018 - 2020.

Kỳ Quan