Theo đó, các CĐCS tổ chức tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến của công nhân, viên chức, lao động; phối hợp cơ quan chuyên môn đánh giá, thẩm định và cập nhật sáng kiến trên cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời xét chọn các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc và giới thiệu với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Khi kết thúc 40 ngày cao điểm, LĐLĐ tỉnh Long An sẽ tổng hợp, gửi hồ sơ về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ ngày 22.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức xét chọn và biểu dương các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc. Các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng ở cả 4 cấp Công đoàn sẽ được cập nhật đầy đủ trên cổng trực tuyến. Đối với các sáng kiến thuộc bí mật công nghệ, chỉ cần cập nhật tên sáng kiến, tóm tắt hiệu quả và khen thưởng.

Kỳ Quan