Chủ trì buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021 và đề xuất các ý kiến kiến nghị, những khó khăn vướng mắc hiện nay ở địa phương.

Đồng chí Sùng A Lùng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021 và đề xuất các ý kiến kiến nghị.

Các ý kiến của cơ quan ban ngành liên quan đã tập trung nêu bật những khó khăn, vướng mắc tại địa phương và đưa ra các giải pháp để thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long đã đề nghị Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND xã A Lù cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Phân công cán bộ, các tổ chức của xã theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức cơ sở đảng, quan tâm tư vấn, giúp đỡ hộ nghèo; tập trung các biện pháp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn;

Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân, tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân. Qua đó, đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, kịp thời tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh để giải quyết.

Đồng chí đề nghị xã tập trung rà soát và đề xuất cụ thể một số nội dung hoạt động công tác dân vận năm 2021 phù hợp với tình hình của địa phương. Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận tại xã A Lù đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí cũng đề nghị Huyện ủy, HĐND và UBND huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để xã A Lù hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trên cơ sở thực tế tại xã A Lù, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh sẽ thống nhất nội dung, thực hiện công tác dân vận năm 2021 cho phù hợp và đạt hiệu quả thiết thực.

ĐỒNG HỒNG