Giai đoạn 2015 – 2020, cán bộ, CNVCLĐ huyện Vạn Ninh luôn phấn đấu, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, điển hình: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ hưởng ứng. Các CĐCS khối doanh nghiệp từng bước đã tổ chức tốt các phong trào thi đua “Năng suất chất lượng cao”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm”; Ban chấp hành CĐCS thương lượng với lãnh đạo doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ, đảm bảo các chế độ chính sách, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Đến nay, toàn huyện đã có trên 1.000 sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến, trên 1.000 chiến sĩ thi đua cơ sở, 90% cơ quan, đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến. LĐLĐ huyện tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội, phòng tư pháp tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, giám sát kiểm tra cho NLĐ. Khối CĐCS giáo dục đã duy trì, phát huy các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ... Kết quả, toàn khối có 1.185 sáng kiến kinh nghiệm và 545 đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm được công nhận.

Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn được quan tâm, CĐ huyện tổ chức nhiều hoạt động với hình thức và nội dung phong phú, đảm bảo các chế độ chính sách lao động nữ; nhất là các hoạt động xã hội, tổ chức tiết kiệm xoay vòng hỗ trợ nhau làm kinh tế gia đình và tham gia các quỹ xã hội...

Ông Bùi Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao những thành quả của cán bộ, CNVCLĐ toàn huyện đã được trong 5 năm qua. Mỗi cán bộ công đoàn là tiếng nói của tổ chức Công đoàn và NLĐ; qua phong trào thi đua, CĐ huyện đã phát hiện nhân tố mới, cán bộ công đoàn nhiệt huyết với nghề đã có nhiều đóng góp trong hoạt động công đoàn.

Ông Bình yêu cầu các CĐCS tích cực tham gia các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hàng năm có trên 90% tập thể, cá nhân đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, cá nhân lao động tiên tiến, 40% tập thể lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp.

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Vạn Ninh khen thưởng 10 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020; 10 tập thể và 15 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020. Hồng Phúc

Hồng Phúc