Ngày 24.9, LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT Công đoàn.

Từ năm 2015 đến nay LĐLĐ Khánh Hòa đã quán triệt Nghị quyết tới các cấp công đoàn trong tỉnh. Với 862 UBKT công đoàn và hơn 2.600 uỷ viên, các chỉ tiêu của Nghị quyết 6b đều đã được UBKT các cấp công đoàn thực hiện đạt và vượt. Trong đó, chỉ tiêu kiểm tra tài chính đồng cấp đạt 100%, chỉ tiêu kiểm tra cấp dưới về chấp hành Điều lệ Công đoàn đạt 72% vượt mục tiêu đề ra.

5 năm qua, UBKT các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 5.200 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; hơn 5.900 cuộc kiểm tra thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế công đoàn.

Trong đó tập trung kiểm tra ở các nội dung về hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, công tác đại diện- chăm lo- giải quyết đơn thư khiếu nại của đoàn viên, người lao động... Qua kiểm tra, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành, ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm điều lệ. UBKT các cấp đã truy thu hơn 1 tỉ đồng, trong đó kinh phí công đoàn 858 triệu đồng, đoàn phí hơn 210 triệu đồng. Đồng thời, hướng dẫn kịp thời cho công đoàn cơ sở khắc phục những thiếu sót trong sử dụng quản lý tài chính công đoàn; giải quyết kịp thời 142 kiến nghị, phản ánh, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động...

Mặc dù tạo được sự chuyển biến tích cực nhưng quá trình thực hiện Nghị quyết 6b vẫn còn một số hạn chế như hoạt động UBKT các cấp có thời điểm chưa thực hiện tốt do cán bộ công đoàn cơ sở thường xuyên thay đổi. Một số đơn vị sau kiểm tra công đoàn cấp trên chưa giám sát chặt chẽ công đoàn cơ sở khắc phục hạn chế tồn tại ghi trong kết luận kiểm tra...

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT các cấp; hoàn thiện văn bản hướng dẫn chủ đạo hoạt động của UBKT công đoàn các cấp; nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho công đoàn làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Dịp này, LĐLĐ Khánh Hoà tặng bằng khen cho 22 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 6b về nâng cao chất lượng, hiêu quả hoạt động của UBKT công đoàn.

Phương Linh