Ngày 10.7.2020, Công đoàn ngành phối hợp Sở GTVT Khánh Hòa tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Văn Ngọc Sen Phó giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và các điển hình tiên tiến.

5 năm qua, Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa ttập trung tổ chức phong trào thi đua yêu nước, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, điển hình: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển"; Phong trào "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực và phòng chống các tệ nạn xã hội"; Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ; Phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" và đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Trong 5 năm qua đã có 155 tập thể và 622 cá nhân được các cấp công đoàn cấp trên cơ sở khen thưởng và tặng các danh hiệu thi đua cao quý của tổ chức công đoàn.

Đồng chí Chu Văn An - Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông tỉnh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm  xây dựng hình ảnh người thi hành công vụ thân thiện với người dân, tích cực nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.  

Nhạn Vân