Lớp tập huấn tập trung những nội dung trọng tâm: Chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; Vai trò của tổ chức Công đoàn đối với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biển đổi khí hậu; Những nội dung mới trong Luật ATVSLĐ và các vấn đề cần quan tâm để việc thực thi có hiệu quả pháp luật về ATVSLĐ; Ảnh hưởng của môi trường và điều kiện lao động đến sức khỏe người lao động và biện pháp phòng ngừa bảo vệ nguồn nhân lực; Văn hóa an toàn và các nội dung thực hiện văn hóa an toàn tại cơ sở sản xuất; các cách thức triển khai, tự đánh giá kết quả thực hiện văn hóa an toàn tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch COVID – 19”.

Theo đồng chí Bùi Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh qua đó tạo điều kiện cho người lao động an tâm làm việc. Trong thời điểm dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp, tổ chức CĐ toàn tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh; phối hợp cùng doanh nghiệp tài trợ khẩu trang, nước sát trùng, đảm bảo khoảng cách tiếp xúc trong khi làm việc và trong các bữa ca, đặc biệt LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các CĐCS doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ đảm bảo sức khỏe trong thời gian sản xuất.

Đồng chí Bình cho biết thêm, LĐLĐ tỉnh đã đề ra những giải pháp hiệu quả cho đội ngũ ATVSV, như duy trì công tác đào tạo, bồi dưỡng ,cập nhật những kiến thức mới cho đội ngũ ATVSV, tuy nhiên thực trạng cho thấy một số nơi chưa chú trọng công tác an toàn lao động, nhiều doanh nghiệp coi nhẹ công tác đảm bảo ATVSLĐ, chưa có các chế độ hỗ trợ cho đội ngũ hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật, tập huấn, chỉ đạo các CĐCS tác động với doanh nghiệp, thương lượng đàm phán cùng doanh nghiệp bổ sung vào điều khoản thỏa ước lao động; LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 3 doanh nghiệp thuộc CĐN Giao thông, CĐN Nông nghiệp &PTNT tỉnh và LĐLĐ TP. Cam Ranh) góc an toàn lao động, trong thời gian tới mô hình sẽ tiếp tục phát huy nhân rộng đến các CĐCS.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng Luật ATVSLĐ đến đoàn viên, NLĐ trong toàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên, tổ chức Hội thi ATVSLĐ cấp tỉnh, tuy nhiên do dịch bệnh nên LĐLĐ tỉnh chuyển đổi hình thức thi trực tuyến tìm hiểu ATVSLĐ và phòng chống dịch bệnh COVID – 19 trên website Công đoàn và fanpage Công đoàn Khánh Hòa, qua những ngày đầu triển khai cuộc thi đã thu hút hơn 3.000 lượt theo dõi, gần 4.000 người lao động tham gia, trong đó CĐN Y tế tỉnh dẫn đầu chiếm trên 43%.

Hồng Phúc