Tính đến nay, Công đoàn Viên chức tỉnh trực tiếp quản lý 62 CĐCS với tổng số đoàn viên 5.080/5.135 CBCCVCLĐ; trong đó đoàn viên nữ 2.438/2.459 và phối hợp chỉ đạo, quản lý 10 đơn vị Trung ương với gần 2.000 đoàn viên.

5 năm qua, các cấp công đoàn tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu sôi nổi gắn với học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. CBCCVCLĐ thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong việc triển khai các nội dung cơ bản của chương trình như: cải cách thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ CBCC và cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện tính công khai, minh bạch chính sách, quy định hiện hành trên các lĩnh vực gắn với nâng cao đạo đức và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hàng năm có trên 400 tập thể lao động tiên tiến, 200 tập thể lao động xuất sắc, trên 4.000 lao động tiên tiến với gần 700 chiến sĩ thi đua các cấp, gần 500 sáng kiến, đề tài các cấp. Mỗi năm có 7 công trình sản phẩm chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Công đoàn, đại hội Đảng các cấp; có 02 đề tài, công trình khoa học được Tổng Liên đoàn cấp Bằng Lao động sáng tạo. Nhiều đề tài, công trình đạt giải thưởng tại Hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch CĐVC tỉnh: Từ năm 2015 đến nay, cấp CĐCS đã có 03 đơn vị được nhận cờ thi đua Tổng LĐLĐ; 03 đơn vị nhận Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh; 03 đơn vị được nhận Bằng khen TLĐ; có 10 đề tài, công trình khoa học được Tổng Liên đoàn cấp Bằng Lao động sáng tạo; 38 tập thể và 76 cá nhân được nhận Bằng khen LĐLĐ tỉnh; 553 tập thể được nhận Cờ thi đua, Giấy khen CĐVC tỉnh; số CĐCS vững mạnh (hoàn thành tốt nhiệm vụ) đạt tỷ lệ từ 98% trở lên, số đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%. CĐVC tỉnh đã vinh dự nhận 02 Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh; 01 bằng khen Tổng LĐLĐ VN và nhiều Bằng khen của Ủy Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, LĐLĐ tỉnh, CĐVC Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hòa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá kết quả đạt được, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy thế mạnh, giải pháp công tác trong các cơ quan nghiên cứu khoa học; tập trung quán triệt triển khai thực hiện phát hiện kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 2020 -2025; trong thời gian tới, cán bộ CNVCLĐ thuộc Công đoàn viên chức tỉnh phải phấn đấu, nỗ lực và là đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua cấp ngành.

Tại hội nghị, Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương, khen thưởng 11 tập thể, 142 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Nhạn Vân