Ngày 27.11, LĐLĐ Thị xã Ninh Hòa tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Xuân Thành - Khánh Hòa. Đây là CĐCS ngoài nhà nước thứ 6 được LĐLĐ Thị xã thành lập từ đầu năm 2019 đến nay.

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ thị xã Ninh Hòa đã trao Quyết định về việc chuẩn y kết nạp 66 đoàn viên công đoàn; Quyết định về việc thành lập Công đoàn cơ sở cho Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty CP Xuân Thành - Khánh Hòa. BCH lâm thời Công đoàn công ty cũng đã cam kết chủ động phối hợp với ban Giám đốc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp và tham gia xây dựng nội quy, quy chế, phương án sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời nhanh chóng xây dựng ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau...

Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chủ tịch LĐLĐ thị xã cho biết, thời gian qua ban giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để LĐLĐ thị xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thành lập Công đoàn cơ sở. Ghi nhận và biểu dương ban Giám đốc Công ty đã luôn quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động. Đề nghị thời gian tới doanh nghiệp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để BCH lâm thời CĐCS công ty tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Ngọc Hà