Trong năm học 2019-2020, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã hướng dẫn, chỉ đạo 100% CĐCS trực thuộc  phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động, cụ thể: 100% các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động đúng quy định; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động; phối hợp với chính quyền duy trì và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, năm 2020 đã có 10 công trình sản phẩm được thực hiện với trên 400 triệu đồng;

Bên cạnh đó, các CĐCS đã tổ chức cập nhập thông tin đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên; 100% các đơn vị vận động nữ CNVCLĐ hưởng ứng hoạt động “Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Các đơn vị tích cực tham gia đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh với tổng số tiền trên 90 triệu đồng, trong đó gần 80 triệu đồng tiền mặt và 693 tin nhắn (mỗi tin nhắn 20.000đ).

Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên luôn được chú trọng, trong năm đã giới thiệu 86 quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp mới được 52 đảng viên.

Tại Hội nghị, 3 Khối thi đua tiến hành bình bầu, xếp loại thi đua các đơn vị trong Khối; Xây dựng chương trình hoạt động của Khối trong năm học 2020-2021; Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác Công đoàn giữa các đơn vị.

Theo đồng chí Trương Minh Hà – Chủ tịch CĐN Giáo dục tỉnh Khánh Hòa: Năm học vừa qua, các CĐCS tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình công tác Công đoàn và nhiệm vụ chính trị của ngành năm học 2019-2020.

Nhạn Vân