Ngày 25.9, LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức tập huấn cho hơn 200 cán bộ công đoàn, CĐCS trực thuộc về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác kiểm tra công đoàn.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa cho biết, nội dung tập huấn tập trung vào những điểm thay đổi của Bộ Luật Lao động năm 2019 có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Đặc biệt là hướng dẫn số 03 của Tổng Liên đoàn về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chuyên đề công tác kiểm tra tài chính công đoàn.

Các báo cáo viên tham gia tập huấn là lãnh đạo các ban liên quan của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh trực tiếp giảng dạy. Thông qua chương trình tập huấn các học viên được truyền đạt những điều chỉnh mới của chính sách, pháp luật, nâng cao tinh thần hiểu biết phát luật. Từ đó thông tin tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên cơ sở, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và hạn chế tối đa tranh chấp lao động tập thể, đình công lãn công, đơn thư khiếu nại.

Theo ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn, sau Hiến pháp Bộ luật Lao động giữ vị trí rất quan trọng, điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ lao động, tác động tới tất cả thành phần. Bộ luật Lao động năm 2019 được thông qua tháng 11.2019 và có hiệu lực thi hành từ 1.1.2021 với 17 chương, 220 điều.

So với các Bộ luật Lao động trước có 6 điểm sửa đổi, bổ sung quan trọng đối với người lao động như: mở rộng đối tượng áp dụng Luật đối với cả người làm việc không có quan hệ lao động; linh hoạt hài hòa về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chậm…

Phương Linh