Đến dự và chỉ đạo buổi lễ đồng chí: Hoàng Đức Phê - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Phú Hưng Khang kinh doanh trong lĩnh vực chế biến và bảo quản rau quả, xây dựng và kinh doanh bất động sản….

Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, cán bộ, công nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Phú Hưng Khang đã tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn. Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình đã chấp thuận để thành lập công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình đã thông qua các quyết định về việc thành lập công đoàn cơ sở, chuẩn y kết nạp 45 đoàn viên công đoàn và giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành lâm thời Công ty.

Bạch Tuyết