Hội nghị được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai chuyên đề.

Nội dung học tập chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, tham nhũng, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các bệnh: Tham nhũng, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình Lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời giúp các công đoàn cơ sở trong khối nắm vững, hiểu rõ những điểm cơ bản, cốt lõi của chuyên đề, qua đó có những hành động thiết thực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn.

Mạnh Cường